سبز مغز پسته ای رنگیست که می تواند آرامش و صلح و دوستی را به منزل شما بیاورد.هم جالب است! هم تک! روانشناسان این واقعیت را اثبات كرده اند كه رنگ پسته ای آرامش بخش است. به همین دلیل آشپزخانه هایی كه سایه هایی از پسته ای دارند بسیار دلنشین هستند.

کابینت آشپزخانه با رنگ سبز مغز پسته ای
شاید بپرسید که واقعا یک آشپزخانه با رنگ سبز مغز پسته ای چه شکلی خواهد بود؟! این بستگی به سبكی دارد كه شما در نظر دارید. سطوح چوبی مانند قفسه هایی که با رنگ مغز پسته ای رنگ شده اند، محیطی گرمابخش و دنج را به وجود می آورد اما " مدرن" نیست. اگر سبك روستایی را می پسندید یا در روستا زندگی می كنید با خیال راحت از این رنگ استفاده كنید. خدا را چه دیدید؟ شاید سال دیگر "سبز مغز پسته ای" مد شد!
در این آشپزخانه،دو تناژ مختلف از رنگ سبز مغز پسته ای استفاده شده است.آشپزخانه مدرن به رنگ سبز مغز پسته ایاستفاده از کاشی هایی به رنگ سبز مغز پسته ای
شاید رنگ مغز پسته ای روی چوب نتواند به خوبی جلوه کند، اما در صورتی که کمی بدرخشد بسیار زیبا و مدرن خواهد بود. اگر مواد پلاستیکی، وسایل تزیینی، سنگ، کاشی و فلزاتی که رنگ مغز پسته ای دارند را در آشپزخانه استفاده کنید مطمئنا نتیجه مطلوبی خواهید گرفت.رنگ دیوار را سبز مغز پسته ای تیره انتخاب شده است.استفاده از وسایلی مثل گل و حوله به رنگ سبز،برای هماهنگی بیشتر در رنگ ها
سبز مغز پسته ای با هر سبكی تناسب دارد و اگر به جا و با ذوق و سلیقه در آشپزخانه استفاده شود، محیطی بسیار زیبا پدید خواهد آمد.